ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.be
EUR 10,00
داغ
.nl
EUR 10,00
داغ
.eu
EUR 9,68
داغ
.com
EUR 17,00
داغ
.org
EUR 20,00
داغ
.net
EUR 16,00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.be داغ
EUR 10,00
1 سال
EUR 10,00
1 سال
EUR 10,00
1 سال
.nl داغ
EUR 10,00
1 سال
EUR 10,00
1 سال
EUR 10,00
1 سال
.eu داغ
EUR 9,68
1 سال
EUR 9,68
1 سال
EUR 9,68
1 سال
.com داغ
EUR 17,00
1 سال
EUR 17,00
1 سال
EUR 17,00
1 سال
.org داغ
EUR 20,00
1 سال
EUR 20,00
1 سال
EUR 20,00
1 سال
.net داغ
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
.biz
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
.ac
EUR 100,00
1 سال
EUR 100,00
1 سال
EUR 100,00
1 سال
.ae
EUR 126,00
1 سال
EUR 126,00
1 سال
EUR 126,00
1 سال
.ae.org
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.academy
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
.africa.com
EUR 35,00
1 سال
EUR 35,00
1 سال
EUR 35,00
1 سال
.ag
EUR 181,00
1 سال
EUR 181,00
1 سال
EUR 181,00
1 سال
.am
EUR 139,00
1 سال
EUR 139,00
1 سال
EUR 139,00
1 سال
.ar.com
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.asia
EUR 36,00
1 سال
EUR 36,00
1 سال
EUR 36,00
1 سال
.at
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.berlin
EUR 63,00
1 سال
EUR 63,00
1 سال
EUR 63,00
1 سال
.bike
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
.biz.pl
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.br.com
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.bz
EUR 51,00
1 سال
EUR 51,00
1 سال
EUR 51,00
1 سال
.cab
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
.camera
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
.careers
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
.cc
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
.center
EUR 30,00
1 سال
EUR 30,00
1 سال
EUR 30,00
1 سال
.ch
EUR 36,00
1 سال
EUR 36,00
1 سال
EUR 36,00
1 سال
.clothing
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
EUR 45,00
1 سال
.cn.com
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
.co
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.co.at
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.co.dm
EUR 252,00
1 سال
EUR 252,00
1 سال
EUR 252,00
1 سال
.co.il
EUR 53,00
1 سال
EUR 53,00
1 سال
EUR 53,00
1 سال
.co.in
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
.co.nz
EUR 57,00
1 سال
EUR 57,00
1 سال
EUR 57,00
1 سال
.co.uk
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
.com.ag
EUR 118,00
1 سال
EUR 118,00
1 سال
EUR 118,00
1 سال
.com.ar
EUR 83,00
1 سال
EUR 83,00
1 سال
EUR 83,00
1 سال
.com.br
EUR 83,00
1 سال
EUR 83,00
1 سال
EUR 83,00
1 سال
.com.cn
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
.com.es
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
.company
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.com.ki
EUR 188,00
1 سال
EUR 188,00
1 سال
EUR 188,00
1 سال
.com.mu
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
.com.mx
EUR 66,00
1 سال
EUR 66,00
1 سال
EUR 66,00
1 سال
.com.nf
EUR 100,00
1 سال
EUR 100,00
1 سال
EUR 100,00
1 سال
.com.pl
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
.com.sc
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
.com.sg
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
.com.tr
EUR 60,00
1 سال
EUR 60,00
1 سال
EUR 60,00
1 سال
.com.tw
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.com.vc
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
.computer
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.construction
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.contractors
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.cx
EUR 53,00
1 سال
EUR 53,00
1 سال
EUR 53,00
1 سال
.cz
EUR 36,00
1 سال
EUR 36,00
1 سال
EUR 36,00
1 سال
.de
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
.de.com
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.diamonds
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
.directory
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.dk
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
.dm
EUR 182,00
1 سال
EUR 182,00
1 سال
EUR 182,00
1 سال
.domains
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.enterprises
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.equipment
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.es
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
.estate
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.eu.com
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.fm
EUR 102,00
1 سال
EUR 102,00
1 سال
EUR 102,00
1 سال
.foundation
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.fr
EUR 25,00
1 سال
EUR 25,00
1 سال
EUR 25,00
1 سال
.ga
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
.garden
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.gb.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.gb.net
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.gd
EUR 51,00
1 سال
EUR 51,00
1 سال
EUR 51,00
1 سال
.gen.in
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
.global
EUR 126,00
1 سال
EUR 126,00
1 سال
EUR 126,00
1 سال
.gr
EUR 47,00
2 سال
EUR 0,00
1 سال
EUR 0,00
1 سال
.gr.com
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.graphics
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.gs
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.guru
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.hn
EUR 118,00
1 سال
EUR 118,00
1 سال
EUR 118,00
1 سال
.holdings
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
.ht
EUR 149,00
1 سال
EUR 149,00
1 سال
EUR 149,00
1 سال
.hu.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.hu.net
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.idv.tw
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.im
EUR 51,00
1 سال
EUR 51,00
1 سال
EUR 51,00
1 سال
.in
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.in.net
EUR 9,00
1 سال
EUR 9,00
1 سال
EUR 9,00
1 سال
.ind.in
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
.info
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
.io
EUR 90,00
1 سال
EUR 90,00
1 سال
EUR 90,00
1 سال
.it
EUR 17,00
1 سال
EUR 17,00
1 سال
EUR 17,00
1 سال
.jp
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
.jpn.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.kitchen
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.kr.com
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.la
EUR 35,00
1 سال
EUR 35,00
1 سال
EUR 35,00
1 سال
.land
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.lc
EUR 118,00
1 سال
EUR 118,00
1 سال
EUR 118,00
1 سال
.li
EUR 31,00
1 سال
EUR 31,00
1 سال
EUR 31,00
1 سال
.lighting
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.limo
EUR 55,00
1 سال
EUR 55,00
1 سال
EUR 55,00
1 سال
.lu
EUR 31,00
1 سال
EUR 31,00
1 سال
EUR 31,00
1 سال
.managment
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.md
EUR 190,00
1 سال
EUR 190,00
1 سال
EUR 190,00
1 سال
.me
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.menu
EUR 35,00
1 سال
EUR 35,00
1 سال
EUR 35,00
1 سال
.ml
EUR 11,00
1 سال
EUR 11,00
1 سال
EUR 11,00
1 سال
.mn
EUR 71,00
1 سال
EUR 71,00
1 سال
EUR 71,00
1 سال
.mobi
EUR 28,00
1 سال
EUR 28,00
1 سال
EUR 28,00
1 سال
.ms
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.mu
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
.mx
EUR 61,00
1 سال
EUR 61,00
1 سال
EUR 61,00
1 سال
.name
EUR 29,00
1 سال
EUR 29,00
1 سال
EUR 29,00
1 سال
.net.ag
EUR 87,00
1 سال
EUR 87,00
1 سال
EUR 87,00
1 سال
.net.cn
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
.net.in
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
.net.ki
EUR 188,00
1 سال
EUR 188,00
1 سال
EUR 188,00
1 سال
.net.mu
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
.net.nz
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.net.pl
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
.net.sc
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
.net.vc
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
.nf
EUR 166,00
1 سال
EUR 166,00
1 سال
EUR 166,00
1 سال
.no.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.nom.es
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
.nu
EUR 39,00
1 سال
EUR 39,00
1 سال
EUR 39,00
1 سال
.or.at
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.org.ag
EUR 87,00
1 سال
EUR 87,00
1 سال
EUR 87,00
1 سال
.org.cn
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
.org.es
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
.org.in
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
EUR 12,00
1 سال
.org.ki
EUR 188,00
1 سال
EUR 188,00
1 سال
EUR 188,00
1 سال
.org.mu
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
EUR 97,00
1 سال
.org.nz
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.org.pl
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
.org.sc
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
EUR 132,00
1 سال
.org.tw
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.org.vc
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
.ph
EUR 60,00
1 سال
EUR 60,00
1 سال
EUR 60,00
1 سال
.photography
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.photos
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.pk
EUR 123,00
2 سال
EUR 0,00
1 سال
EUR 0,00
1 سال
.pl
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
.plumbing
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.ps
EUR 68,00
1 سال
EUR 68,00
1 سال
EUR 68,00
1 سال
.pt
EUR 17,00
1 سال
EUR 17,00
1 سال
EUR 17,00
1 سال
.pw
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
EUR 26,00
1 سال
.qc.com
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.recipes
EUR 55,00
1 سال
EUR 55,00
1 سال
EUR 55,00
1 سال
.rocks جدید
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
EUR 21,00
1 سال
.ru
EUR 41,00
1 سال
EUR 41,00
1 سال
EUR 41,00
1 سال
.ru.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.sa.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.sc
EUR 135,00
1 سال
EUR 135,00
1 سال
EUR 135,00
1 سال
.se
EUR 47,00
1 سال
EUR 47,00
1 سال
EUR 47,00
1 سال
.se.com
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.se.net
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.sex
EUR 144,00
1 سال
EUR 144,00
1 سال
EUR 144,00
1 سال
.sexy
EUR 67,00
1 سال
EUR 67,00
1 سال
EUR 67,00
1 سال
.sg
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
.sh
EUR 81,00
1 سال
EUR 81,00
1 سال
EUR 81,00
1 سال
.shoes
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.singles
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.sx
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
EUR 46,00
1 سال
.systems
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.tattoo
EUR 80,00
1 سال
EUR 80,00
1 سال
EUR 80,00
1 سال
.tc
EUR 100,00
1 سال
EUR 100,00
1 سال
EUR 100,00
1 سال
.technology
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.tel
EUR 19,00
1 سال
EUR 19,00
1 سال
EUR 19,00
1 سال
.tips
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
EUR 22,00
1 سال
.tk
EUR 23,00
2 سال
EUR 0,00
1 سال
EUR 0,00
1 سال
.tl
EUR 53,00
1 سال
EUR 53,00
1 سال
EUR 53,00
1 سال
.tm
EUR 1.494,00
10 سال
EUR 0,00
1 سال
EUR 0,00
1 سال
.today
EUR 30,00
1 سال
EUR 30,00
1 سال
EUR 30,00
1 سال
.tv
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
EUR 43,00
1 سال
.uk.com
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
.uk.net
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
.uno
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
EUR 42,00
1 سال
.us
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
EUR 18,00
1 سال
.us.com
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
EUR 27,00
1 سال
.us.org
EUR 31,00
1 سال
EUR 31,00
1 سال
EUR 31,00
1 سال
.uy.com
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
.vc
EUR 63,00
1 سال
EUR 63,00
1 سال
EUR 63,00
1 سال
.ventures
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
.vg
EUR 84,00
1 سال
EUR 84,00
1 سال
EUR 84,00
1 سال
.voyage
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
.website جدید
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
EUR 33,00
1 سال
.world
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
EUR 50,00
1 سال
.ws
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
EUR 24,00
1 سال
.xxx
EUR 157,00
1 سال
EUR 157,00
1 سال
EUR 157,00
1 سال
.za.com
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
EUR 49,00
1 سال
.legal جدید
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
EUR 72,00
1 سال
.design
EUR 16,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
EUR 52,00
1 سال
.top
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال
EUR 16,00
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود